Om oss

 

Erfarenhet och kompetens

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra tekniska tjänster för effektiv hantering av externa och interna affärssystem. Företaget grundades 2007 med inriktning på anpassade IT-tjänster för fordon- och försäkringsbranschen. Vi är det lilla företaget med de stora idéerna - en kompetent leverantör med kompletta lösningar för er nya eller befintliga systemlösning.

 

Ambition

Vi arbetar ständigt med utveckling och förädling av våra tjänster som redan på många sätt är i branschens framkant. Vår ambition är att behålla och bygga vidare på den positionen. Vi arbetar även med systemutveckling i ett bredare perspektiv, generell systemintegration, anpassning av skräddarsydda funktioner för kunder med specifika behov. Övriga områden som sedan en tid fått högre fokus är lösningar inom mobilitet och SaaS. Vi håller idag en kvalitativ nivå som är likställd och i många fall bättre än de större och mer kända leverantörerna. Målet är inte att bli störst - snarare att fortsätta vara en av de bästa inom vårt affärsområde med bibehållen servicegrad mot våra kunder.

 

Samarbetspartners

Tack vare vår hängivenhet till våra kunder och vår branschkunskap så har vi ett antal väl uppbyggda partnerrelationer. Dessa innefattar alla kunskapsområden som blir aktuella under resan från idé till fungerande tjänster. Vi värderar dessa relationer högt och baserar dem på ömsesidig syn på kvalitet, funktion och kundnytta.